Input:

Kratki pregled novosti za 2021. godini

26.5.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.2 Kratki pregled novosti za 2021. godini

Sandra Hrvatin, dipl.oec, ovl.računovođa, ovl.interni revizor

Zbog usklađivanja našeg poreznog sustava s Direktivima Vijeća EU 2017/2455 I EU 2019/1995, tijekom ove godine nastupile su neke promjene.

Promjena praga oporezivanja prema naplaćenim naknadama

Sa željom da se olakša poslovanje, poduzetnicima je dana mogućnost plaćanja obveze pdv-a prema naplaćenoj realizaciji I taj je prag od 1.1.2021 povećan s 7,5 miliona kuna na 15 miliona kuna.

Kod poduzetnika se uzima promet prošle kalendarske godine, a trenutak naplate odeđuje se:

Žiro račun – datum doznake u koristi žiro računa

Kreditne kartice – datum doznake


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: