Input:

Konta na kojima se knjiže obveze i potraživanja za PDV

2.3.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.3 Konta na kojima se knjiže obveze i potraživanja za PDV

Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu propisan je računski plan i njime odjeljci i konta za iskazivanje potraživanja i obveza za PDV kod obveznika PDV-a (osnovna konta mogu se prema potrebi raščlaniti na pod analitička konta) i to:

Razred/Skupina Podskupina Odjeljak Osnovni račun (konto) Opis 
  1242  Potraživanja za PDV kod obveznika 
   12421  Potraživanja za pretporez kod obveznika PDV-a  
       12422  Potraživanja za više plaćeni PDV po obračunu  
  2392  Obveze za PDV 
   23921  Obveze za PDV kod obveznika PDV-a  
   23922  Obveze za PDV po obračunu  

Pravila knjiženja PDV-a su kako slijedi:

  • ako se radi o isporukama proračuna ili proračunskih korisnika kod kojih je obračunan PDV, iznos PDV-a se temeljem izdanih računa iskazuje kao obveza na kontu #23921 – Obveza za PDV kod obveznika PDV-a odnosno na nekom od pod analitičkih konta ovisno stopi PDV-a ili vrsti isporuke dobra ili obavljene usluge

  • ako se radi o nabavi dobara i primljenim uslugama, iznos PDV-a se, temeljem primljenih računa na kojima je obračunan PDV a koje proračun ili proračunski korisnik može odbiti kao pretporez, iskazuje kao potraživanje na kontu #12421 – Potraživanja za pretporez kod obveznika PDV-a odnosno na nekom od pod analitičkih konta ovisno stopi PDV-a ili vrsti isporuke dobra ili primljene


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: